Menu Zamknij

Budowanie wewnętrznej mocy Koziegłowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku

Koziegłowski Uniwersytet Trzeciego Wieku realizuje kolejny projekt dofinansowany przez Unię Europejską pn. „Budowanie wewnętrznej mocy Koziegłowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku” (2023-1-PL01-KA122-ADU-000129546). Projekt realizowany jest w okresie 01.11.2023 – 31.07.2024.

W wyniku realizacji projektu 9 przedstawicieli kadry KUTW rozwinie swoje kompetencje w zakresie wykorzystania inteligencji emocjonalnej i metod coachingu w kontekście edukacji osób dorosłych. Kadra zarządzająca, edukacyjna i szkoleniowa KUTW weźmie udział w 10-dniowym kursie organizowanym w Portugalii przez Partnera projektu – Associação Intercultural Amigos da Mobilidade (Mobility Friends). Podczas kursu uczestnicy zwiększą swoją wiedzę z zakresu:

 1. podstaw inteligencji emocjonalnej, metod coachingu w nauczaniu osób dorosłych
 2. praktyk i stylów nauczania osób dorosłych, narzędzi coachingowych dla kadry edukacyjnej, szkoleniowej
 3. programowania neurolingwistycznego (NLP), znajomości technik komunikacji, metod pracy z wyobrażeniami, modyfikowania wzorów postrzegania i myślenia u ludzi, sposób tworzenia relacji
 4. stylów przywództwa np. Golemana, roli inteligencji emocjonalnej, wartości empatii, asertywności
 5. narzędzia coachingowego GROW (od celu do planu)
 6. zasad skutecznej i odpowiedzialnej komunikacji, podejść do zarządzania konfliktami
 7. odkrywanie własnych wartości, misji, tworzenie map zmiany, prac nad własnym stylem nauczania.

W projekcie zaplanowano także udział 8 członków KUTW w grupowej mobilności w Czechach. Mobilność trwała będzie 5 dni (+2 dni podróży). Każdego dnia będą odbywały się spotkania z członkami obu organizacji mające na celu wzajemne uczenie się, uczenie oparte na pracy, nabycie wiedzy o systemach kształcenia seniorów w Polsce i w Czechach. Podczas pobytu uczestnicy poznają w jaki sposób prowadzone są zajęcia dla osób dorosłych w obu organizacjach, porozmawiają na tematy dot. włączania społecznego, różnorodności, dyskryminacji, ulegania stereotypom, uczestnictwa w społeczeństwie. Ponadto zwiększą się kompetencje kluczowe słuchaczy, przede wszystkim w zakresie porozumiewania się w języku ojczystym i obcym, umiejętność uczenia się, zwiększą się kompetencje społeczne i obywatelskie, zwiększy się inicjatywność i przedsiębiorczość oraz świadomość i ekspresja kulturalna. Uczestnicy mobilności nawiążą nowe międzynarodowe kontakty, wzrośnie ich świadomość międzykulturowa, postawa otwartości i tolerancji. Partnerem w tym działaniu jest uniwersytet trzeciego wieku w Czechach działający przy Uniwersytecie PRIGO (Vysoká škola PRIGO) w miejscowości Havířov.

Przed wyjazdem uczestnicy projektu będą brali udział w zajęciach językowych, kulturowych i pedagogicznych, które przygotują ich do udziału w mobilności. Uczestnicy projektu otrzymają dokument Europass Mobilność potwierdzający nabyte umiejętności kompetencje.

Udział w projekcie jest bezpłatny. Koszty utrzymania, podróży, ubezpieczenia, udziału w kursie i grupowej mobilności, wycieczki w ramach programu kulturowego, transport lokalny zostaną pokryte z budżetu projektu.

Zakończenie projektu

Koziegłowski UTW zakończył projekt ” Innowacyjne metody kształcenia seniorów w Koziegłowskim Uniwersytecie Trzeciego Wieku „. 20.10.2023r odbyło się spotkanie podsumowujące zakończenie projektu na którym Burmistrz G i M Koziegłowy Pan Jacek Ślęczka razem z Panią Prezes Grażyną Kuźba wręczyli uczestnikom kursu Europassy-Mobilności. Uczestnikami projektu były 22 osoby (członkowie KUTW), które w dwóch grupach po 11osób brały udział w kursie pn. Innowacyjne metody nauczania w edukacji pozaformalnej . Kurs odbywał się w Grecji w miejscowości Rethymno. Atrakcyjny i bardzo bogaty w wiedzę program oraz aktywnie spędzony czas wolny pozwolił wzmocnić wiadomości nie tylko teoretycznie ale i praktycznie. Uczestnicy kursu zwiedzili Kretę oraz miasta Rethymno, Chania i Agia Galini. Poznali kulturę i historię Krety oraz smaki kuchni Greckiej. Projekt był Współfinansowany przez Unię Europejską. Erasmus+

REKRUTACJA DO PROJEKTU

„Innowacyjne metody kształcenia seniorów
w Koziegłowskim Uniwersytecie Trzeciego Wieku”

Uczestnikami projektu mogą być przedstawiciele Koziegłowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku (kadra zarządzająca, edukacyjna/szkoleniowa)

Uczestnicy projektu wyjadą na 10-dniowy kurs pn.
„Innowacyjne metody nauczania w edukacji pozaformalnej”.

Kurs odbędzie się w Grecji, w miejscowości Rethymno

Terminy mobilności:

21.08.2023 – 01.09.2023 + 2 dni podróży

04.09.2023 – 15.09.2023 + 2 dni podróży

W ramach projektu zapewniamy:

 • kurs pn. „Innowacyjne metody nauczania w edukacji pozaformalnej”,
 • ubezpieczenie, transport, kieszonkowe,
 • noclegi i wyżywienie,
 • atrakcyjny program spędzania czasu wolnego,
 • przygotowanie językowe, kulturowe i pedagogiczne przed wyjazdem.

Formularz zgłoszeniowy można pobrać w biurze KUTW.
Wypełniony formularz należy złożyć do dnia 20.03.2023 r.

Projekt realizowany przez Koziegłowski Uniwersytet Trzeciego Wieku w ramach programu Erasmus+

Udział w projekcie jest bezpłatny!

Wyniki rekrutacji:

Zagraniczna mobilność szansą na zwiększenie kompetencji dorosłych słuchaczy UTW

Koziegłowski Uniwersytet Trzeciego Wieku rozpoczął realizację pierwszego projektu z programu Erasmus+ pn. „Zagraniczna mobilność szansą na zwiększenie kompetencji dorosłych słuchaczy UTW” o nr 2021-1-PL01-KA122-ADU-000018105. Projekt uzyskał akceptację Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji – Narodowej Agencji Programu Erasmus+.

W toku realizacji projektu 22 przedstawicieli KUTW wyjedzie na zagraniczny 10-dniowy kurs do Włoch pn. „Efektywne zarządzanie grupą” (dwie mobilności po 11 osób). Uczestnikami projektu będą osoby wchodzące w skład kadry zarządzającej KUTW oraz kadry edukacyjnej i szkoleniowej.

Tematyka, która zostanie poruszona podczas kursu dotyczyła będzie następujących zagadnień:

 • zarządzanie stresem i konfliktem w grupie,
 • skuteczna i efektywna komunikacja w grupie,
 • zasady wystąpień publicznych,
 • włączenie społeczne i różnorodność, przeciwdziałanie dyskryminacji, nauka tolerancji, otwartości,
 • nowoczesne metody kształcenia osób dorosłych,
 • strategie zarządzania własną organizacją, zarządzania grupą, pracą.

Udział w mobilności to szansa dla kadry KUTW na podniesienie umiejętności językowych, nawiązanie nowych kontaktów, wzrost świadomości międzykulturowej. Niezwykle ważne jest też podnoszenie umiejętności personelu w zakresie zarządzania projektami, co będzie miało przełożenie na następne realizowane przez organizację projekty.

Organizacją kursu zajmie się partner projektu – włoska organizacja Erasmus Learning Academy.

Udział w projekcie jest bezpłatny. Koszty utrzymania, podróży, ubezpieczenia, udziału w kursie, wycieczki w ramach programu kulturowego, transport lokalny zostaną pokryte z budżetu projektu.

Projekt „Zagraniczna mobilność szansą na zwiększenie kompetencji dorosłych słuchaczy UTW” jest współfinansowany przez Unię Europejską.

REKRUTACJA DO PROJEKTU

„Zagraniczna mobilność szansą na zwiększenie kompetencji dorosłych słuchaczy UTW”

Uczestnikami projektu mogą być przedstawiciele Koziegłowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku (kadra zarządzająca, edukacyjna/szkoleniowa)

Uczestnicy projektu wyjadą na 10-dniowy kurs pn.
„Efektywne zarządzanie grupą”.

Kurs odbędzie się we Włoszech, w Palermo

Terminy mobilności:

06.06.2022 – 17.06.2022 + 2 dni podróży

20.06.2022 – 01.07.2022 + 2 dni podróży

W ramach projektu zapewniamy:

 • kurs o tematyce: zarządzanie stresem i konfliktem w grupie, skuteczna i efektywna komunikacja w grupie, zasady wystąpień publicznych, włączenie społeczne i różnorodność, przeciwdziałanie dyskryminacji, nauka tolerancji, otwartości, nowoczesne metody kształcenia osób dorosłych, strategie zarządzania własną organizacją, zarządzania grupą, pracą,
 • ubezpieczenie, transport, kieszonkowe,
 • noclegi i wyżywienie,
 • atrakcyjny program spędzania czasu wolnego,
 • przygotowanie językowe, kulturowe i pedagogiczne przed wyjazdem.

Formularz zgłoszeniowy można pobrać w biurze KUTW.
Wypełniony formularz należy złożyć do dnia 14.03.2022 r.

Wyniki rekrutacji:

Koziegłowski UTW w Palermo.

22 członków KUTW wzięło udział w projekcie Erasmus+  pn. ” Zagraniczna mobilność szansą na zwiększenie kompetencji dorosłych słuchaczy UTW”. Dwie grupy po 11 osób brały udział w zajęciach teoretycznych ” Efektywne zarządzanie grupą”. Tematyka poruszana podczas kursu to: zarządzanie stresem i konfliktem w grupie, skuteczna i efektywna komunikacja, zasady wystąpień publicznych, włączenie społeczne i różnorodność, przeciwdziałanie dyskryminacji, nauka tolerancji i otwartości, nowoczesne metody kształcenia osób dorosłych, strategie zarządzania własną organizacją, zarządzanie grupą, pracą.

W czasie pobytu poznaliśmy historię, kulturę i obyczaje panujące na Sycylii. Zwiedziliśmy zabytki w Palermo, historyczne Cefalu, turystyczne Taorminę oraz wulkan Etna, który zrobił na nas duże wrażenie. Mieliśmy okazję spróbować tradycyjnych potraw kuchni Sycylijskiej.

Zajęcia odbywały się w myśl zasady – ciągle się kształcimy i podnosimy umiejętności, aby dalej rozwijać nasz KUTW.

Projekt realizowany przez Koziegłowski Uniwersytet Trzeciego Wieku w ramach programu Erasmus+

Udział w projekcie jest bezpłatny!

Podsumowanie Erasmus+ 2022

19 października 2022r. w MGOPK w Koziegłowach, Koziegłowski UTW, uroczyście podsumował realizowany projekt, współfinansowany przez Unię Europejską, w ramach programu Erasmus+ pn. Zagraniczna mobilność szansą na zwiększenie kompetencji dorosłych słuchaczy UTW.

Dzięki realizacji projektu 22 przedstawicieli KUTW uczestniczyło w zagranicznym 10-dniowy kursie pn. „Efektywne zarządzanie grupą” w Palermo ( Włochy). Na spotkaniu podsumowującym projekt każdy uczestnik otrzymał certyfikat oraz Europass-Mobilność.

W spotkaniu wzięli udział uczestnicy kursu oraz zaproszeni goście: Burmistrz Gminy i Miasta Koziegłowy Jacek Ślęczka, sekretarz Urzędu GiM Koziegłowy Krzysztof Bąk, Joanna Walczak – specjalistka ds. kontaktów międzynarodowych z Centrum Inicjatyw Społecznych, Jerzy Motłoch prezes Stowarzyszenia Partnerstwo Północnej Jury. Spotkanie odbyło się w jesiennych klimatach i przysmakach na stole przygotowanych przez samych uczestników, którzy mieli okazję pochwalić się zdobytymi kompetencjami podczas kursu w gorącym Palermo.

Skip to content