Menu Zamknij

Administratorem danych jest Miejsko Gminny Ośrodek Promocji Kultury

ul. Żarecka 28,42-350 Koziegłowy

Z Inspektorem Ochrony Danych można się skontaktować pod adresem dkkozieglowy@wp.pl

Dane są przetwarzane w celu umożliwienia skontaktowania się z Uczestnikiem w razie wykrycia zakażenia wirusem SARS-CoV-2 wśród innych uczestników wydarzenia lub pracowników MGOPK. Podanie danych jest dobrowolne i jest rozumiane jako zgoda na ich przetwarzanie. Zgodę można wycofać w każdym momencie, przy czym nie wpływa to na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego do chwili jej wycofania.

Dane mogą zostać udostępnione służbom sanitarnym w przypadku prowadzenia przez nie dochodzenia epidemiologicznego oraz innym podmiotom uprawnionym do ich pozyskania na podstawie przepisów prawa. Dane mogą również być udostępnione podmiotom działającym na polecenie administratora.

Dane zostaną usunięte po 2 tygodniach od ich zebrania.

Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo żądania dostępu do nich, ich sprostowania, ograniczenia ich przetwarzania oraz usunięcia, a także prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Korzystanie z tych praw odbywa się na warunkach i na zasadach określonych w Ogólnym rozporządzeniu o ochronie danych (RODO).


KLAUZULA INFORMACYJNA o zasadach przetwarzania danych osobowych uczestników imprez plenerowych organizowanych przez

Miejsko –Gminny Ośrodek Promocji Kultury w Koziegłowach.

Zgodnie z arr. 13 ust.1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46 WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych: dalej RODO) Miejsko-Gminny Ośrodek Promocji w Koziegłowach informuje:

 1. Administratorem danych jest Miejsko- Gminny Ośrodek Promocji Kultury

ul. Żarecka 28,42-350 Koziegłowy.

 1. Z Inspektorem Ochrony Danych można się skontaktować pod adresem dkkozieglowy@wp.pl
 2. Pani/Pana dane osobowe mogą zostać udostępnione Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w celu zapobiegania epidemii SARS-COV-2 i informowania o zagrożeniu zdrowia oraz podmiotom działającym na polecenie administratora.
 3. Podanie prze Panią/Pana danych osobowych ma charakter dobrowolny i jest rozumiane jako zgoda na przetwarzanie .
 4. Dane osobowe będą przechowywane przez 14 dni od wydarzenia/imprezy a następnie zostaną zniszczone
 5. Zgodę można wycofać w każdym momencie, przy czym nie wpływa to na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego do chwili jej wycofania.
 6. Zgodnie z RODO przysługują Panu/Pani prawo dostępu do swoich danych oraz możliwość ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania swoich danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego.

REGULAMIN IMPREZ PLENEROWYCH ORGANIZOWANYCH PRZEZ MIEJSKO-GMINNY OŚRODEK PROMOCJI KULTURY W KOZIEGŁOWACH.

&1

ZAKRES OBOWIĄZYWANIA

 1. Niniejszy Regulamin obowiązuje podczas wydarzeń /imprez plenerowych organizowanych przez Miejsko-Gminny Ośrodek Promocji Kultury w Koziegłowach.
 2. Osoby przebywające na terenie wydarzenia /imprezy podlegają przepisom porządkowym dotyczącym tego terenu.
 3. Wejście i przebywanie osób na teren wydarzenia /imprezy oznacza bezwzględną akceptację Regulaminu.

&2

ZASADY ORGANIZACJI WYDARZEŃ/IMPREZ PLENEROWYCH OBOWIĄZUJĄCE W MGOPK W KOZIEGŁOWACH

 1. Udział widzów w wydarzeniu /imprezie jest dopuszczalny pod warunkiem:

a) zakrywania ust i nosa przez widzów

b) zachowania dystansu min 1,5 metra

c) brak objawów choroby: podwyższona temperatura, kaszel, katar ,duszności itp.

 1. Uczestnik ma obowiązek samodzielnego wyposażenia się w maseczką.
 1. Podczas imprez plenerowych trzeba zachować 1,5 metrową odległość pomiędzy

uczestnikami , za wyjątkiem zaszczepionych Ozdrowieńców z aktualnym certyfikatem oraz Osób z aktualnym negatywnym testem na Covid .

 1. Uczestnik wydarzenia /imprezy zobowiązany jest do złożenia pisemnego oświadczenia przy wejściu na imprezę ( załącznik nr 1) , że uczestnik według swojej najlepszej wiedzy , nie jest osobą zakażoną oraz nie przebywa na kwarantannie i pod nadzorem epidemiologicznym lub okazać aktualny negatywny test na COVID ( molekularny lub antygenowy ) .
 1. Osoba zaszczepiona powinna okazać aktualny certyfikat ( pobrany z Internetowego Konta Pacjenta).
 1. Uczestnik proszony jest o podanie danych kontaktowych ( imię , nazwisko, nr telefonu) co umożliwi łatwy kontakt z nim po zakończeniu wydarzenia/imprezy w sytuacji ,gdy służby sanitarne ustalą, że osoba zakażona brała udział w danym wydarzeniu i będą prowadziły dochodzenie epidemiologiczne.
 1. Podanie danych jest dobrowolne i będą przechowywane w celu ewentualnego przekazania listy uczestników do Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej . Będą one przechowywane przez 14 dni od wydarzenia/imprezy a następnie zniszczone.
 1. Oczekiwanie na wejście powinno odbywać się z zachowaniem dystansu 1.5 metra.
 1. W przypadku wyznaczenia terenu imprezy publiczność będzie wpuszczana na teren wydarzenia/imprezy wyznaczonym wejściem przez osobę wyznaczoną przez Organizatora
 1. Dezynfekcja dłoni przez uczestników imprezy/wydarzenia przy wejściu na teren imprezy jest obowiązkowa.
 1. Uczestnicy imprezy zobowiązani są stosować się do poleceń Organizatora.
 1. Organizator może odmówić wstępu na teren imprezy w przypadku braku wolnych miejsc.
 1. Organizator może utrwalać przebieg imprezy i zachowanie poszczególnych uczestników przy pomocy urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk.

Skip to content