Menu Zamknij

Pustkowie lgockie

Koło Gospodyń Wiejskich – Pustkowie Lgockie

Powstało w 1957 roku. aktywnie uczestniczy zarówno w państwowych jak i kościelnych uroczystościach organizowanych nie tylko w swojej miejscowości ale również na terenie gminy.

Samo organizuje szereg imprez: Święto Dnia Kobiet, Andrzejki, Opłatek Wigilijny, przygotowuje prelekcje dotyczące ochrony zdrowia i zdrowej żywności.

Bierze udział w Dożynkach Gminnych, Kościelnych i Powiatowych.

Na szczególne podkreślenie zasługuje bardzo dobra współpraca Koła z jednostką Ochotniczej Straży Pożarnej w Pustkowiu Lgockim.

O zaangażowaniu Pań na rzecz społeczności lokalnej i gminnej świadczą liczne dyplomy, odznaczenia i podziękowania. Przewodniczącą jest pani Krystyna Piedo.

Dodaj komentarz

Skip to content