Menu Zamknij

Regulamin Biblioteki Publicznej w Koziegłowach

Regulamin korzystania z Biblioteki Publicznej w Koziegłowach
przez czytelników w trakcie epidemii COVID-19 w Polsce.

Regulaminu korzystania z Biblioteki Publicznej w Koziegłowach
przez czytelników w trakcie epidemii COVID-19 w Polsce.

 1. Biblioteka Publiczna w Koziegłowach podlega częściowemu wznowieniu pracy.
 • ze względu na powierzchnię i ilość pracowników możliwe jest tylko oddanie książki w dniach i godzinach otwarcia po uprzednim kontakcie telefonicznym w celu umówienia terminu i godziny
 • czytelnicy nie są wpuszczani na teren wypożyczalni, ani czytelni.
 1. Od dnia otwarcia Biblioteki pracujemy wyłącznie w zakresie wypożyczeń i zwrotów książek. Bez wolnego dostępu do książek. Bez spotkań, imprez, korzystania na miejscu z czytelni itp.
  Czytelnikowi nie wolno przekraczać wyznaczonej i oznakowanej linii bezpieczeństwa pracowników i czytelników.
 2. W Bibliotece w wydzielonym miejscu, może przebywać tylko jeden czytelnik w maseczce lub innym zabezpieczeniu (apaszka, szalik, przyłbica) oraz rękawiczki, które dezynfekują przy wejściu do MGOPK.
 3. Zwracane książki czytelnik przekazuje bibliotekarzowi zostawiając w wyznaczonym miejscu.
  Jednorazowe rękawiczki i inne zużyte materiały umieszczamy w specjalnie wyznaczonych pojemnikach.
 4. Wszystkie osoby korzystające z Biblioteki powinny przestrzegać ogólnych zasad bezpieczeństwa:
 • prawidłowe mycie rąk wodą z mydłem przez minimum 30 sekund,
 • unikanie dotykania twarzy (oczu, nosa, ust),
 • zachowanie bezpiecznej odległości (minimum 2 metrów od innych osób/pracowników),
 • zasłanianie ust i nosa maseczką lub chusteczką jednorazowa, jeśli się kicha lub kaszle a następnie wyrzucenie do specjalnie wydzielonego do tego celu pojemnika.
Skip to content