Menu Zamknij

Zawiadomienie

Zarząd Koziegłowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku  zwołuje Walne Zebranie  Sprawozdawcze Członków KUTW, które odbędzie się dnia  23.06.2020r. ( wtorek) godz.  16.00 w Zespole Szkół w Koziegłowach ( siedziba KUTW )

Jeżeli Walne Zebranie wyznaczone na dzień  23.06.2020r. ( wtorek) godz.  16.00 nie dojdzie do skutku z powodu braku wymaganej liczby członków  to zwołuje się  kolejne Walne Zebranie członków na dzień 23.06.2020r. ( wtorek)  godz.  16.30 w Zespole Szkół w Koziegłowach
( siedziba KUTW ). Zebranie odbędzie się  przy zachowaniu wszelkich środków ostrożności i wymogów.

Zarząd

Zawiadomienie

Zarząd Koziegłowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku  zwołuje Walne Zebranie  Sprawozdawcze Członków KUTW, które odbędzie się dnia  27.06.2019r. ( czwartek) godz.  15.00 w Zespole Szkół w Koziegłowach ( siedziba KUTW )

Jeżeli Walne Zebranie wyznaczone na dzień  27.06.2019r. godz.  15.00 nie dojdzie do skutku z powodu braku wymaganej liczby członków  to zwołuje się  kolejne Walne Zebranie członków na dzień 27.06.2019r.  ( czwartek)       godz.  15.30 w Zespole Szkół w Koziegłowach ( siedziba KUTW )

Zarząd

Zawiadomienie

Zarząd Koziegłowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku  zwołuje Zebranie Zarządu i Komisji Rewizyjnej które odbędzie się dnia  30.05.2018r. godz. 14.30 w Domu Kultury w Koziegłowach ( Galeria)

Zarząd Koziegłowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku  zwołuje Walne Zebranie  Sprawozdawczo- wyborcze,  Członków KUTW, które odbędzie się dnia  30.05.2018r. godz.  15.00 w Domu Kultury w Koziegłowach( Galeria)

Jeżeli Walne Zebranie wyznaczone na dzień  30.05. 2018r. godz.  15.00 nie dojdzie do skutku z powodu braku wymaganej liczby członków  to zwołuje się  kolejne Walne Zebranie członków na dzień 30.05.2018r. godz.  15.30 w Domu Kultury w Koziegłowach ( Galeria)

Zarząd

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:

Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

Operacja pn. „Dla Pokoleń – wzmocnienie potencjału kulturowego mieszkańców poprzez doposażenie KUTW w mobilny sprzęt nagłaśniający i oświetlenie”, współfinansowana jest
ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”
w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

www.jura-ppj.pl

W dniu  20 lutego 2015, podczas Walnego  Zebrania członków KUTW, powołany został nowy

Zarząd Stowarzyszenia Koziegłowski Uniwersytet  Trzeciego  Wieku w składzie:

 

1.Grażyna Kuźba- Prezes     tel. 519728194   e – mail:  grazyna.kuzba@onet.pl
2. Alicja Kozieł – w– ce Prezes
3. Irena Grzybek- Sekretarz
4. Teresa Chuchacz- Skarbnik
5. Wiesława Frączek – członek zarządu
6.  Mirosława Stodółkiewicz- członek zarządu
7.  Ewa Greber – członek zarządu
8. Grażyna Krupa- członek zarządu

 

 

Zawiadomienie

Zarząd Koziegłowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku  zwołuje Zebranie Zarządu i Komisji Rewizyjnej które odbędzie się

dnia  21.04.2017r. godz. 15.00 w Domu Kultury w Koziegłowach ( Galeria)

Zarząd Koziegłowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku  zwołuje Walne Zebranie  Sprawozdawcze,  Członków KUTW, które odbędzie się

dnia  21.04.2017r. godz. 16.00 w Domu Kultury w Koziegłowach( Galeria)

Jeżeli Walne Zebranie wyznaczone na dzień  21.04.2017r o godz. 16.00 nie dojdzie do skutku z powodu braku wymaganej liczby członków  to zwołuje się  kolejne Walne Zebranie członków na dzień 21.04.2017r o godz.16.30 w Domu Kultury w Koziegłowach

Zarząd

 

 

 

 

I miejsce dla Koziegłowskiego UTW. Olimpiada Seniora „Zdrowy Senior” w Radomsku

14 października w Radomsku odbyła się Olimpiada Seniora „Zdrowy Senior”. Celem imprezy, której organizatorem był  MOSiR i Fundacja „Aktywne Centrum Edukacji Uniwersytet Otwarty Dla Każdego” w Radomsku , była popularyzacja kultury fizycznej wśród seniorów, propagowanie zdrowego stylu życia i integracja seniorów.   W Olimpiadzie wystartowało sześć zespołów. Rywalizacja toczyła się w siedmiu konkurencjach. O końcowych rozstrzygnięciach decydowała liczba punktów zdobytych w poszczególnych konkurencjach. Wśród konkurencji znalazły  się: wyścig z woreczkiem na głowie, toczenie piłki, zawody łucznicze, slalom zręcznościowo-sprawnościowy, rzuty do celu, tor przeszkód.

Koziegłowski Uniwersytet Trzeciego Wieku również uczestniczył w Olimpiadzie i to z duży sukcesem, bo zdobywając I miejsce.

Klasyfikacja końcowa

1. Koziegłowski Uniwersytet Trzeciego Wieku Koziegłowy – 40 pkt.

2. Uniwersytet Trzeciego Wieku Akademia Jana Długosza Częstochowa – 31 pkt.

3. Stowarzyszenie Klub Seniora Gorzkowice – 28 pkt.

4. „Złota Jesień” Dom Kultury Radomsko – 23 pkt.

5. Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Koło Ciężkowice – 17 pkt.

6. Radomszczański Uniwersytet Trzeciego Wieku – 16 pkt.

Porady prawne w bibliotece

zapaszmy w każdą środę  w godz. 17.oo – 18.00


ZAPRASZAMY NA WYKŁAD

Zasady bezpieczeństwa pieszych w ruchu drogowym w świetle nowych przepisów

16 września 2014r godz. 17.00 MGOPK Koziegłowy

Koziegłowski Uniwersytet Trzeciego Wieku został zarejestrowany w Krajowym Rejestrze Sądowym jako stowarzyszenie, w grudniu 2011r. Patronat organizacyjny nad działalnością KUTW objął Burmistrz Jacek Ślęczka. Przedmiotem działalności Stowarzyszenia jest podejmowanie i rozwijanie społecznych inicjatyw   edukacyjnych, oświatowych, kulturalnych, charytatywnych, opiekuńczych, ekologicznych, dotyczących rehabilitacji osób starszych i niepełnosprawnych, a także turystyki, kultury fizycznej i sportu oraz międzypokoleniowej współpracy.  Celem jest również nawiązywanie współpracy z uczelniami, okolicznymi Uniwersytetami Trzeciego Wieku oraz stowarzyszeniami i jednostkami organizacyjnymi działającymi w Gminie Koziegłowy. Stowarzyszenie, do realizacji działań statutowych wykorzystuje bazę MGOPK, szkół i gminną infrastrukturę sportową.

Zarząd:

Prezes – Kazimierz Honek, Wiceprezes – Anna Witos, Sekretarz – Teresa Dawczyńska, Skarbnik – Jolanta Chachulska, członkowie: Urszula Gawlińska – Bzdura, Dorota Sosnowska, Danuta Ćwik, Wiesława Frączek, Mirosława Stodółkiewicz, Teresa Bulska, Walenty Chachulski.

Kontakt:

e-mail: kutw1@tlen.pl 

Adres:

  Koziegłowski Uniwersytet Trzeciego Wieku

 Ul. Żarecka 28 42-350 Koziegłowy

Tel.: 

Prezes:  509325244

Koordynator projektów:  516169125 

Krajowy Rejestr Sądowy – nr KRS: 0000405344

Główny Urząd Statystyczny – nr REGON: 242829780

O naszej działalności i zrealizowanych projektach można przeczytać na stronach:

http://www.kozieglowy.pl/kategorie/uniwersytet_trzeciego_wieku

http://www.kozieglowy.pl/biblioteka/index.php/utw-kozieglo

 

 

 

 

Dodaj komentarz

Skip to content