Menu Zamknij

Szkoła Podstawowa Gniazdów

W 2014r. Biblioteka Publiczna w Koziegłowach uczestniczyła w Programie Biblioteki Narodowej Zakup   nowości wydawniczych do bibliotek, realizowany w ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa na lata 2014-2020″. Celem programu jest wzbogacenie i odnowienie księgozbiorów  polskich bibliotek publicznych . W roku 2014 program składał się z dwóch priorytetów:  „Zakup nowości wydawniczych do bibliotek”   oraz „Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych zgodnie z potrzebami partnerskich bibliotek szkolnych”.

        Zakup nowości wydawniczych do bibliotek  – Priorytet I –   Zakupiono 198 egzemplarzy nowości za kwotę 3900,00 zł, w tym za 1400,00 zł  pozycje książkowe dla dzieci i młodzieży

Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych zgodnie z potrzebami partnerskich bibliotek szkolnych – Priorytet 2 – Zakupiono 462 egzemplarze nowości dla dzieci i młodzieży gimnazjalnej za kwotę 8000,00 zł  w tym 6000,00 zł dotacja, a 2000,00 zł wkład własny

Z tytułami  nowości  można zapoznać na stronie naszego katalogu online
http://www.kozieglowy-bpgm.sowwwa.pl/  

Szkoła Podstawowa Siedlec Duży

Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych zgodnie z potrzebami partnerskich bibliotek szkolnych

Celem projektu było  wsparcie, w formie partnerstwa  biblioteki publicznej i  bibliotek szkolnych w Gminie Koziegłowy, dostępu do nowości wydawniczych uczniów szkół podstawowych i gimnazjów oraz kształtowania nawyków korzystania z wiedzy i informacji pozyskanych z szeroko rozumianej literatury.  W  Koziegłowach, zadanie realizowane było z wszystkimi  szkołami publicznymi. W ramach porozumień Biblioteka Publiczna wraz z partnerskimi bibliotekami szkolnymi w 7 szkołach: ZS Koziegłowy, ZS Lgota Górna, ZS Pińczyce, SP Koziegłówki, SP Cynków, SP Gniazdów, SP Siedlec Duży, zrealizowała 23 działania skierowane do uczniów. Były to m.in. debaty, warsztaty poetycko – literackie, konkursy plastyczne, wystawy. Biblioteka Publiczna odwiedzała również szkoły jako mobilna biblioteka z zakupionym księgozbiorem. Księgozbiór wypożyczany był uczniom szkoły partnerskiej na zewnątrz oraz udostępniany na miejscu w Bibliotece Publicznej. Działania te, poprzez zakupione i udostępnione  nowości (462 egz.), zwiększyły poziom czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży oraz wpłynęły na jakość obsługi czytelniczej tych grup. Biblioteka Publiczna pozyskała  nowych czytelników ( 243). Działania projektowe stały się  dla Biblioteki Publicznej i partnerskich bibliotek  szkolnych, promocją i  zielonym światłem umożliwiającym wyjście do społeczności lokalnej z nowymi ponadstandardowymi zadaniami. W ten sposób uczniowie zaproszeni zostali  do współtworzenia oferty wydarzeń kulturalno – oświatowych w bibliotece, której  priorytetem jest zainteresowanie ofertą wśród różnych grup wiekowych, zwłaszcza młodzieży, która należy do mniejszości osób odwiedzających bibliotekę. Partnerstwo ze szkołami, umocniło współpracę co wpływa na promocję, rozpoznawalność, wzmocnienie wizerunku poszczególnych partnerów, wymianę informacji, doświadczeń, wiedzy, zasobów, wzajemną inspirację. Wspólnie zrealizowane zostały 23 działania rozbudzające zainteresowania czytelnicze. W lutym 2015r podczas „Nocy w Bibliotece” odbędą się działania – Wieczorne czytanie, opowiadanie i poszukiwanie skarbów  w Bibliotece Publicznej oraz spotkanie w ciemno z niecodziennym gościem – konkurs „Kto to jest”. Najpopularniejsze stały sie wizyty „ mobilnej biblioteki” z książkami, których odbyło się więcej niż planowano.  Porozumienia zostały zawarte do 31 maja 2015r., działania te będą kontynuowane nadal, co ma wpłynąć na zainteresowanie ofertą biblioteki wszystkich uczniów z Gminy Koziegłowy. Mobilna biblioteka nadal odwiedzać będzie szkoły. Ogłoszony został gminny konkurs czytelniczy do wszystkich uczniów  trwający od 01. 09.2014r. do 31.08. 2015 który ma na celu  zachęcanie do systematycznego czytania i  podniesienia poziomu czytelnictwa w Gminie Koziegłowy.

 Szkoła Podstawowa Cynków

Szkoła Podstawowa Koziegłówki

Zespół Szkół Pińczyce

Zespół Szkół Koziegłowy

Zespół Szkół Lgota Górna 

65-lat Biblioteki

 W 2014r. przypadał Jubileusz 65-lecia działalności Biblioteki Publicznej w Koziegłowach, a uroczystości z tym związane odbyły się 16 grudnia br. Na uroczystości jubileuszowe przybyli zaproszeni goście; przedstawiciele władz samorządowych radni, sołtysi, pracownicy zaprzyjaźnionych bibliotek, obecni i emerytowani pracownicy, partnerzy biblioteki, przedstawiciele organizacji i stowarzyszeń z gminy Koziegłowy, Międzypowiatowego Banku Spółdzielczego w Koziegłowach, dyrektorzy szkół  oraz  aktywni czytelnicy. Gościliśmy Panią  dr Magdalenę  Madejską kierownik  Działu Instrukcyjno-Metodycznego Biblioteki Śląskiej oraz panią Magdalenę Gomułkę instruktorkę. Pracowników bibliotek z Myszkowa, Żarek, Poraja, Chełmka i  Sławkowa.
Gości powitała dyrektor  MGOPK Renata Garleja i kierownik biblioteki Bożena Kolasa
Jubileusz był  okazją do wspomnień i refleksji, ale również prezentacji osiągnięć pracowników biblioteki. Po prezentacji  ukazującej historię i współczesność Biblioteki Publicznej w Koziegłowach, kierownik Biblioteki skierowała  gorące podziękowania do władz Gminy i Miasta Koziegłowy oraz Pani Dyrektor Domu Kultury za zrozumienie potrzeb biblioteki i okazywaną pomoc oraz zaangażowanie w twórcze działanie naszej  instytucji. „Dziękuję również partnerom biblioteki, a jest ich wielu: Poseł do Parlamentu Europejskiego Jadwiga Wiśniewska, Burmistrz Gminy i Miasta Koziegłowy Jacek Ślęczka, radni powiatowi Dorota Kaim – Hagar, Piotr Kołodziejczyk i Mariusz Morawiec, sekretarz Gminy Krzysztof Bąk,   Koziegłowski Uniwersytet Trzeciego Wieku, Stowarzyszenie dla rozwoju Gminy Koziegłowy,  Stowarzyszenie Społeczno – Kulturalne Sołtysów Gminy i Miasta Koziegłowy, Miejsko – Gminny Ludowy Klub Sportowy „Błękitni”, Klub sportowy Warriors, CKW „Mała Panew”, 33 Drużyna Harcerska im. Światowida z Koziegłówek, Rycerze z  „Czterdziestej drugiej chorągwi  Krystyna z Koziegłów”, Świetlice Środowiskowe, Szkoły z Gminy Koziegłowy, Międzypowiatowy Bank Spółdzielczy Myszków, Akcja Katolicka, Zespół Usług Komunalnych w Koziegłowach i oczywiście Dom Kultury. Dziękuję pracownikom Działu Instrukcyjno-Metodycznego Biblioteki Śląskiej, instruktorom Biblioteki Śląskiej
i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Myszkowie.   Dziękuję sponsorom, którzy wspierali naszą działalność, a są to: Magdalena i Jacek Ślęczka, Dyrektor MGOPK Renata Garleja, radni powiatowi Dorota Kaim-Hagar, Piotr Kołodziejczyk i Mariusz Morawiec, Międzypowiatowy Bank Spółdzielczy Myszków, ZS Koziegłowy, ZS Lgota Górna, ZS Pińczyce, Koziegłowski Uniwersytet Trzeciego Wieku, Stowarzyszenie dla rozwoju Gminy Koziegłowy oraz Krzysztof Gajdziak, Andrzej Bąk, Kwiaciarnia Magnolia I. Myga, Salon Firan ESKA Elżbieta Flacha, PHU ODYS Włodzimierz Zemła, Budulec Sp.J. Janusz Duda, Henryk Zemła Mrówka – Myszków, Roxebut D. Stuła, SK Bank, Orion. PPHU. Landecki M., Tadeusz Wróbel PPHU Tit Koziegłowy, Sylwia Piekarczyk Zacisze Rzeniszów Łazy, Kraina Kwiatów D. P. Zasadzin Koziegłówki, Sala Przyjęć Silver Koziegłówki, E. Warmuz, SoNa Sp. z o.o, Gminna Spółdzielnia SCH Koziegłowy, Sofi Koziegłowy, Księgarnie Matras – oddz. Częstochowa.

Dziękuję  lokalnym mediom za pomoc w rozpowszechnianiu informacji o organizowanych przez nas wydarzeniach. Serdecznie dziękuję naszym czytelnikom”.

Były również gratulacje, kwiaty i podziękowania dla pracowników biblioteki

Dyplomami uznania uhonorowani zostali byli pracownicy biblioteki, fili biblioteki i punktów bibliotecznych  oraz dyrektorzy Domu Kultury, którzy na przestrzeni tych lat, pracowali rzecz rozwoju czytelnictwa  w Gminie Koziegłowy. Dyplom uznania otrzymała również obecna bibliotekarka Pani Gabriela Kulak – za 33 lata ciągłej i wytrwałej  pracy w koziegłowskiej bibliotece

W tym dniu rozstrzygnięty został  konkursu „Zaczarowana choinka” zorganizowany przez Dom Kultury pod patronatem Burmistrza Gminy i Miasta Koziegłowy

W dalszej części uroczystości odbył na „Pokaz mody aktywnego seniora” w wykonaniu Koziegłowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku oraz Klubu Sportowego Warriors, przygotowanego w ramach  wspólnego projektu „Sportowa Klasa Seniora”  z Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych 2014 -2020, wystąpili Soliści Studia Piosenki MGOPK: Diana Kolasa, Klaudia Jagoda oraz Adriana Pala, po czym nastąpił pokazu mody ciąg dalszy. Choreografię do pokazu przygotowała Pani Renata Garleja Dyrektor MGOPK, dekoracje pracownicy Domu Kultury,   za co organizacje złożyły  szczególne podziękowania.

W muzyczną podróż do kolorowych lat  70- tych w piosenkach Anny Jantar, gości  zabrała   Anna Żebrowska w koncercie „Tyle słońca…!”. Po koncercie zaprosiliśmy gości do galerii na tort jubileuszowy i poczęstunek oraz promocję książki Pana Leonarda Jagody, „Koziegłowy i Wolna Wieś Gniazdów”.

Jubileusz biblioteki był dla nas wyjątkowy, Dziękujemy, że byliście z nami, Dziękujemy Pani Dyrektor Renacie Garleji  oraz KUTW, KS Warriors i Rycerzom z  „Czterdziestej drugiej chorągwi  Krystyna z Koziegłów” za pomoc przy organizacji tego wspaniałego wydarzenia.

Podsumowanie projektu „Cyfrowe korzenie” w Bibliotece Śląskiej

27 listopada w Bibliotece  Śląskiej  odbyło się  podsumowanie projektu „Cyfrowe korzenie”. W podsumowaniu udział wzięli przedstawiciele wszystkich bibliotek uczestniczących w projekcie oraz seniorzy. W trakcie spotkania zaprezentowane zostały założenia i osiągnięcia zadania „Cyfrowe korzenie”, dofinansowanego ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Gościem spotkania był także Marek Sosenko – antykwariusz i kolekcjoner z Krakowa, który opowiedział  o swoich bogatych zbiorach. Spotkanie uświetnił występ Dawida Połapa – akordeonisty z Państwowej Szkoły Muzycznej I i II Stopnia im. M. Karłowicza w Katowicach.

Naszą bibliotekę reprezentowały uczestniczki projektu: Anna Cymer, Danuta Ćwik i Teresa Dawczyńska  oraz kierownik biblioteki Bożena Kolasa, która z rąk prof. zw. dr hab. Jana Malickiego Dyrektora Biblioteki Śląskiej, otrzymała podziękowania za udział w projekcie.  Na holu Biblioteki Śląskiej   mogliśmy podziwiać prace uczestników, wśród nich znalazło się drzewo genealogiczne Pani Anny Cymer z Koziegłów.

Projekt „Cyfrowe korzenie” realizowany był przy współpracy Archiwum Państwowego w Katowicach, Stowarzyszenia Miasta w Internecie oraz Instytutu Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. W czternastu bibliotekach w województwie śląskim odbyły się warsztaty komputerowe i spotkania ze specjalistami (w tym wideokonferencje). Uczestnicy spotkali się m.in. z Grzegorzem Mendyką – prezesem Śląskiego Towarzystwa Genealogicznego we Wrocławiu oraz dr. hab. Piotrem Greinerem – dyrektorem Archiwum Państwowego w Katowicach. W trakcie spotkań uczestnicy zgłębiali historię swojej rodziny i szukali informacji o pochodzeniu, a także przeszłości zawodowej przodków. Seniorzy uczyli się pozyskiwać i opracowywać informacje m.in. za pomocą Internetu. Archiwiści podpowiadali uczestnikom, jak odnaleźć potrzebne wiadomości. Fotograf zapoznał ich z obsługą sprzętu fotograficznego i możliwościami wykorzystania go w trakcie tworzenia drzewa genealogicznego.

Biblioteka Publiczna w Koziegłowach uczestniczy w Programie Biblioteki Narodowej

„Zakup  nowości wydawniczych do bibliotek. realizowany w ramach „Narodowego Programu

Rozwoju Czytelnictwa na lata 2014-2020″. Celem programu jest wzbogacenie i odnowienie

księgozbiorów  polskich bibliotek publicznych . W roku 2014 program składa się z dwóch

priorytetów: „Zakup nowości wydawniczych do bibliotek” oraz „Zakup nowości wydawniczych

do bibliotek publicznych zgodnie z potrzebami partnerskich bibliotek szkolnych”.

 ???????

Narodowy program rozwoju czytelnictwa

Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych zgodnie z potrzebami

partnerskich bibliotek szkolnych – Priorytet 2

 

Biblioteka Publiczna w Koziegłowach otrzyma w tym roku dodatkowe dofinansowanie na zakup,

około 400 egzemplarzy, nowych książek dla dzieci i młodzieży, w ramach programu Biblioteki

Narodowej „Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych zgodnie z potrzebami

partnerskich bibliotek szkolnych”. Jest  to nowy program skierowany jest do bibliotek

publicznych, które nawiążą współpracę z bibliotekami szkolnymi w celu zwiększenia poziomu

czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży oraz poprawy jakości obsługi czytelniczej tych grup

poprzez zakup nowości wydawniczych.  W  Koziegłowach, zadanie realizowane będzie z

wszystkimi  szkołami publicznymi. Porozumienie o współpracy partnerskiej, podpisali

dyrektorzy  7 Szkół: ZS Koziegłowy, ZS Lgota Górna, ZS Pińczyce, SP Koziegłówki, SP Cynków,

SP Gniazdów, SP Siedlec Duży. W ramach porozumień Biblioteka Publiczna wraz z partnerskimi

bibliotekami szkolnymi zrealizuje działania skierowane do uczniów,  będą to m.in. debaty,

warsztaty poetycko – literackie, konkursy plastyczne, wystawy. Biblioteka odwiedzać będzie

również szkoły jako mobilna biblioteka z zakupionym księgozbiorem. Księgozbiór wypożyczany

będzie uczniom szkoły partnerskiej na zewnątrz oraz udostępniany na miejscu w Bibliotece

Publicznej.

 

Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych zgodnie z potrzebami

partnerskich bibliotek szkolnych – Priorytet 2

 

Działania realizowane w ramach projektu:

Zespół Szkół w Pińczycach

1.    Debata młodzieży gimnazjalnej w Bibliotece Publicznej: „Życie z narkotykami czy bez” w

oparciu o zakupioną literaturę.

2.    Mini warsztaty poetycko – literackie. Turniej jednego wiersza dla uczniów szkoły

podstawowej  pn. „Szkoła da się lubić” w Bibliotece Publicznej.

3.    Bibliobus – biblioteka przyjechała z nowościami – zorganizowanie mobilnej biblioteki.

Bibliotekarze odwiedzą szkołę z wszystkimi zakupionymi nowościami. Podczas całodniowego

spotkania można będzie zapoznać się z wszystkimi zakupionymi nowościami, zapisać się do

biblioteki publicznej oraz wypożyczyć interesującą książkę .

Zespół Szkół w Koziegłowach

1.    Konkurs dla młodzieży gimnazjalnej na realizację własnego filmu zrobionego telefonem

komórkowym pt.  „Z życia gimnazjalisty”, Na podstawie książek „ Elena, Wygrać z losem,

Burzliwe Lato”.

2.    Konkurs plastyczny pt. „Bajkowe postacie” dla uczniów Szkoły Podstawowej.

3.    Wystawa prac uczniów w Bibliotece Publicznej.

4.     Integracja pokoleń – młodzież gimnazjalna czyta uczniom szkoły podstawowej.

Zespół Szkół w Lgocie Górnej

1.    Bibliobus – biblioteka przyjechała z nowościami – zorganizowanie mobilnej biblioteki.

Bibliotekarze odwiedzą szkołę z wszystkimi zakupionymi nowościami. Podczas całodniowego

spotkania można będzie wypożyczyć książki, zapisać się do biblioteki publicznej oraz zapoznać

z  wszystkimi zakupionymi nowościami

2.    Konkurs plastyczny dla uczniów Szkoły Podstawowej – w oparciu o książki np. „Przygody

Mikołajka”

3.    Wystawa prac uczniów w Bibliotece.

4.    Integracja pokoleń – młodzież gimnazjalna czyta uczniom szkoły podstawowej.

Szkoła Podstawowa w Koziegłówkach

 

1.    Bibliobus – biblioteka przyjechała z nowościami – zorganizowanie mobilnej biblioteki.

Bibliotekarze odwiedzą szkołę z wszystkimi zakupionymi nowościami. Podczas całodniowego

spotkania można będzie wypożyczyć książki, zapisać się do biblioteki publicznej oraz zapoznać

z wszystkimi zakupionymi nowościami.

2.    Konkurs plastyczno – literacki dla Szkoły Podstawowej pt. Zwierzęta Doktora Dolittle i wystawa prac w Bibliotece Publicznej.

3.    Opowieści z Narnii – pokoleniowa  gra edukacyjna. Spotkanie klas V i VI  z Koziegłowskim

Uniwersytetem Trzeciego Wieku w Bibliotece Publicznej.

Szkoła Podstawowa w Gniazdowie

1.    Polskie legendy i przysłowia – kalambury między klasowe ( klasa 4, 5, 6).

2.    I ty możesz zostać rycerzem  – spotkanie z przeszłością w Bibliotece Publicznej (Rycerze

z  „Czterdziestej drugiej chorągwi  Krystyna z Koziegłów”, utworzonej w ubiegłym roku,

to nieformalna  grupa młodych ludzi z Gminy Koziegłowy, którzy mogą pochwalić się sztuką

rycerską, średniowiecznymi umiejętnościami rzemieślniczymi i odtwórstwem

historycznym    w nawiązaniu do lokalnej historii).

3.     Konkurs  plastyczny na okładkę ulubionej  książki  dla klas 1,2,3

        Szkoła Podstawowa w Cynkowie

1.            Spotkanie w ciemno z niecodziennym gościem – konkurs „Kto to jest” (Rycerze

z  „Czterdziestej drugiej chorągwi  Krystyna  z Koziegłów”, utworzonej w ubiegłym roku, to

nieformalna  grupa młodych ludzi z Gminy Koziegłowy, którzy mogą pochwalić się sztuką

rycerska, średniowiecznymi umiejętnościami rzemieślniczymi i odtwórstwem historycznym

w nawiązaniu do lokalnej historii).

2.            Bibliobus – biblioteka przyjechała z nowościami – zorganizowanie mobilnej biblioteki.

Bibliotekarze odwiedzą szkołę z wszystkimi zakupionymi nowościami. Podczas całodniowego

spotkania można będzie wypożyczyć książki, zapisać się do biblioteki publicznej oraz zapoznać

z wszystkimi zakupionymi nowościami

3.            Wieczorne czytanie, opowiadanie i poszukiwanie skarbów  w Bibliotece Publicznej,

na postawie  zakupionych nowości

      Szkoła Podstawowa w Siedlcu Dużym

1.    Bibliobus – biblioteka przyjechała z nowościami – zorganizowanie mobilnej biblioteki.

Bibliotekarze odwiedzą szkołę z wszystkimi zakupionymi nowościami. Podczas całodniowego

spotkania można będzie wypożyczyć książki, zapisać się do biblioteki publicznej oraz zapoznać

z wszystkimi zakupionymi nowościami.

2.    Konkurs dla uczniów na plakat  na podstawie książki „Mikołajkowe przygody”.

3.    Wystawa prac uczniów w Bibliotece Publicznej.

 

 

 

 

Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Myszkowie  ogłosiła konkurs

„Ja i mój ulubiony bohater literacki. Wakacyjna przygoda”  Edycja 4

 

Zapraszamy uczniów klas V do udziału w konkursie. Czekają atrakcyjne nagrody.

Co zrobić by wziąć udział w konkursie?

– napisać opowiadanie, wymyśloną przygodę/historię, którą przeżywa się wspólnie z ulubionym bohaterem

literackim

– praca pisemna powinna składać się od 2 do 3 stron A4, czcionka 13, Times New Roman

– w pracy oceniane będą: pomysł, ciekawe ujęcie tematu, niepowtarzalność, oryginalność, estetyka pracy,

ortografia, interpunkcja

– termin złożenia prac w Bibliotece w Myszkowie upływa 07.10.2014 r.

Prace można zgłaszać również w Bibliotece w Koziegłowach do 6 października

– więcej informacji w Bibliotece

 

 

 

Relacje z projektów:

Klub młodych fotografików w Bibliotece  http://dk-kozieglowy.pl/?page_id=1514

” Za tęczową kurtyną” – objazdowy teatrzyk kukiełkowy http://dk-kozieglowy.pl/?page_id=1523

25 czerwca  o godz. 9.00 w MGOPK w Koziegłowach

finał konkursu w ramach projektu realizowanego przez Stowarzyszenie dla Rozwoju Gminy Koziegłowy wraz z Biblioteką Publiczną w Koziegłowach

„Z czerwonego bieguna do wolnej Polski”

dofinansowanego z Programu Polsko – Amerykańskiej Fundacji Wolności  „Równać Szanse”

w programie:

– Quiz „Sprawdź swoją wiedzę ze znajomości historii PRL-u”

– Projekcja filmu „Punkt Oparcia” udostępnionego przez Inicjatywę  RAZEM’89

– Rozstrzygnięcie  konkursu dla młodzieży w którym postawione zostały
     3 uniwersalne pytania:

Czy po 25 latach cieszymy się jeszcze z Wolnej Polski?

Jaki pożytek robimy dziś z wolności?

Co to takiego-dobro wspólne?

Zapraszamy  !

Dzień Dziecka.  Dzień pełen wrażeń

Święto naszych milusińskich rozpoczęliśmy już w piątek 30 maja. Przedpołudnie przeznaczone zostało dla przedszkolaków i uczniów klas pierwszych. Wspólnie z Izą Skabek, autorką książek dla najmłodszych,  dzieci przeniosły się w świat bohaterki Gaby, poznały Alfabet owocowo- warzywny i Zooalfabet. Spotkanie zakończyło się słodkim poczęstunkiem i pamiątkowym zdjęciem.


W godzinach popołudniowych, podczas Gminnego Dnia Dziecka, ogłoszone zostały wyniki konkursu czytelniczego przeprowadzonego przez naszą Bibliotekę w ubiegłym roku, „ Najbardziej rozczytana rodzina w gminie Koziegłowy”. Celem konkursu, było wyłonienie najlepszych czytelników wśród mieszkańców Gminy             i Miasta Koziegłowy i równocześnie: promowanie i kreowanie mody na czytelnictwo, kształtowanie nawyku czytania oraz promowanie wartości rodzinnych, w tym wspólnego spędzania czasu rodziców z dziećmi. Pod pojęciem rodziny rozumiano osoby zamieszkujące wspólnie pod jednym adresem. Komisja konkursowa wzięła pod uwagę liczbę osób z danej rodziny zapisanych do biblioteki, oraz liczbę książek wypożyczonych przez całą rodzinę. Dzięki sponsorom mogliśmy nagrodzić aż 15 rodzin. Za co serdecznie dziękujemy.

Pierwsza nagroda, ufundowana przez Burmistrza Jacka Ślęczkę (Tablet Samsung Galaxy tab 3 7.0) trafiła do rodziny Państwa Surmów z Koziegłówek. Drugą nagrodę w tej kategorii  ufundowała SoNa Sp. z o.o. (Smartfon Nokia Lumia) dla rodziny Cogiel z Siedlca Dużego.
Cztery równoległe  nagrody (Aparaty Fujifilm Jv500)  ufundowane przez  Dyrektor MGOPK Renatę Garleję, Firmę Sala Przyjęć Silver i Kraina Kwiatów z Koziegłówek oraz Stowarzyszenie dla rozwoju Gminy Koziegłowy,  otrzymały rodziny:  Długosz ( Koziegłowy),  Grabowska-Szewc ( Wojsławice), Noszczyk ( Koziegłowy) Torbus     ( Siedlec Duży).
Za wysokie wyniki w czytelnictwie nagrodzone zostały również rodziny Kuzior,  Cymer i  Jędruch z Koziegłów  (książki audio).  Wyróżnienia otrzymali także indywidualni czytelnicy, którzy nieprzerwanie odwiedzają bibliotekę od wielu lat i wypożyczyli i najwięcej książek. Należą do nich:
Pan Biczak Stanisław najstarszy stażem czytelnik, rekordzista w czytaniu,  (plecak – Pol- Papier Częstochowa   i książka GLKS Błękitni),
Pani Greber Ewa ( Torba i  ponczo) – firma Pol-Papier Częstochowa i Sofi Koziegłowy,
Pani Szmukier Anna  ( Koziegłowy) komplet filiżanek –  GS SCH Koziegłowy,
Pan Kulak Marek ( Postęp) książka – Księgarnie Matras
Pani Srebniak Anna (Nowa Kuźnica) Figurka – Sofi Koziegłowy,  ( książka) – Księgarnie Matras
Pan Ociepka Antoni ( Pińczyce), w kategorii senior ( książka) – Księgarnie Matras

Gratulujemy i dziękujemy za
za  zaangażowania w propagowanie czytelnictwa, obecność w życiu biblioteki, za niezwykle aktywne wypożyczanie i korzystanie z naszych zbiorów

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dodaj komentarz

Skip to content