Menu Zamknij

Mysłów

Koło Gospodyń Wiejskich –  Mysłów ,,Mysłowianki”

Koło Gospodyń Wiejskich w Mysłowie powstało w 1958 roku.

Aktywnie uczestniczy w pracach społecznych i kulturalnych na rzecz promocji swojej miejscowości i całej gminy, ściśle współpracuje z OSP w Mysłowie.

Ufundowało tablicę ku czci pomordowanych w Mysłowie w 1939 roku. W 1997 roku zorganizowało razem  z OSP zbiórkę darów dla powodzian.

Swoimi przyśpiewkami uświetniają wszystkie jubileusze, uroczystości lokalne oraz kościelne. Organizują wycieczki krajoznawcze i do muzeów. W 1998 roku KGW utworzyło Zespół Obrzędowy,, Mysłowianki”.

Swój repertuar opiera na autentycznych zwyczajach i obrzędach występujących w ich miejscowości. ,,Darcie pierza”, „Chrzciny” czy ,,Oczepiny” wielokrotnie były nagradzane na różnych przeglądach i festiwalach.  Aktywność i zaangażowanie dla środowiska zostało nagrodzone.

W dowód uznania członkinie KGW: Maria Dyrka, Marianna Królewska, Danuta Polak, Maria Moszczyńska i Dorota Pasek zostały odznaczone brązowymi odznakami strażackimi. Przewodniczącą Koła jest pani  Dorota Pasek.

Dodaj komentarz

Skip to content