Menu Zamknij

Dożynki Powiatowo – Gminne w Cynkowie

27.08.2023

27 sierpnia 2023 roku w Cynkowie mieszkańcy gminy Koziegłowy oraz całego powiatu myszkowskiego mieli okazję uczestniczyć w jednym z najważniejszych wydarzeń roku – Dożynkach Powiatowo-Gminnych.

To święto plonów i wspólnoty, które nie tylko celebruje trud rolników, ale także podkreśla znaczenie rolnictwa i jedności społeczności wiejskiej.

Dożynki to coroczna tradycja, która sięga głęboko w historię polskiej wsi. W Gminie Koziegłowy od wieków są one integralną częścią życia społeczności, a tegoroczna edycja była wyjątkowa pod wieloma względami.

Święto plonów rozpoczęło się od polowej Mszy Świętej, którą celebrowali ks. Zygmunt Furgoł i ks. Kazimierz Świerdza. Przepiękną oprawę muzyczną podczas Mszy Św. stworzyła Gminna Orkiestra Dęta z Koziegłów. Ich dźwięki dopełniły uroczystość i dodatkowo podkreśliły jej wyjątkowy charakter.

Oficjale rozpoczęcie Dożynek rozpoczęło uroczyste odśpiewanie Roty przy akompaniamencie Młodzieżowej Gminnej Orkiestry Dętej z Pińczyc pod batutą Wojciecha Pompki, wprowadzając wszystkich obecnych w dożynkowy nastrój.

Następnie przyszedł czas na tradycyjne obrzędy. Starostowie Dożynek, Marta Góra z Cynkowa i Stanisław Łapaj z Sokolnik, przekazali gospodarzom Dożynek – Staroście Myszkowskiemu, Piotrowi Kołodziejczykowi oraz Przewodniczącej Rady Gminy i Miasta Koziegłowy, Joannie Kołodziejczyk, tradycyjnie chleb i miód. To gest pełen symboliki, podkreślający znaczenie rolnictwa i wspólnoty. Zgodnie z tradycją ten dożynkowy chleb pachnący polską wsią został podzielony wśród wszystkich uczestników Dożynek Powiatowo- Gminnych w Cynkowie.

Podczas Dożynek, Starosta Myszkowski i Burmistrz Gminy i Miasta Koziegłowy, Jacek Ślęczka, nie zapomnieli o podziękowaniach dla rolników. Podkreślili, że polscy rolnicy odgrywają kluczową rolę w zapewnianiu bezpieczeństwa żywnościowego Polski, dostarczając wysokiej jakości produktów spożywczych.

Nie zabrakło także docenienia i nagród dla rolników z powiatu myszkowskiego. Michał Paliga z Gniazdowa otrzymał Nagrodę Starosty Myszkowskiego, a Dariusz Góra z Cynkowa – Nagrodę Burmistrza Gminy i Miasta Koziegłowy. Nagrody przyznali również burmistrzowie i wójtowie pozostałych gmin powiatu myszkowskiego. To dowód na to, że praca rolników jest ceniona i szanowana.

Dożynki to święto gospodarskie nierozerwalnie związane z wieńcem dożynkowym, najważniejszym symbolem urodzaju i plonów, które rolnicy zbierają po całorocznej pracy na polach i w ogrodach. To wyjątkowe dzieła, pełne kreatywności i tradycji, które każde KGW tworzy z ogromną starannością i pomysłowością. Tego symbolu nie mogło zabraknąć również podczas tegorocznego święta. Niezwykle piękne, kunsztownie przyozdobione wieńce dożynkowe wręczone zaproszonym gościom były dziełem Kół Gospodyń Wiejskich z całego powiatu a mianowicie: KGW Ziemianki, KGW Sokolniki, KGW Koziegłówki, KGW Cynkowianki, KGW Nowowsianki, KGW Wysoczanki, KGW Kalina, KGW Niegowa, KGW Malwy, KGW Kotowice, KGW Zaborze, KGW Choronianki, KGW Lgoczanki i KGW Ogorzelnik, które swoją pracą podkreśliły piękno rękodzieła i tradycji wiejskich.

Dożynki w Cynkowie nie ograniczały się tylko do tradycyjnych obrzędów.

Goście Dożynek mieli również okazję skosztować potraw przygotowanych przez kółka łowieckie, które przygotowały poczęstunek z dziczyzny. Gościliśmy przedstawicieli Kół: Sarni Stok, Jeleń, Szarak, Cietrzew, Orle Gniazdo, Dublet, Wataha oraz Dzik. Kulinarnie i konkursowo zaszczyciła nas również Izba Rolnicza.

W trakcie imprezy doszło również do uroczystego przekazania wozów bojowych dla OSP Siedlec Duży i OSP Winowno. Dzięki wsparciu finansowemu Gminy i Miasta Koziegłowy, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Województwa Śląskiego oraz TAURON Polska Energia, strażacy otrzymali nowoczesny sprzęt. To dowód na to, że bezpieczeństwo i wspieranie lokalnych struktur ratowniczych są priorytetem.

W trakcie Dożynek Burmistrz przekazał nagrody laureatom ogólnopolskiego konkursu plastycznego KRUS „Bezpiecznie na wsi mamy, niebezpiecznych sytuacji unikamy”. Nagrodzone zostały także osoby za zajęcie czwartego miejsca w Bitwie Regionów. To dowód na to, że młodzi mieszkańcy regionu są nie tylko kreatywni, ale także zaangażowani w sprawy społeczności wiejskiej.

Wśród zaproszonych na dożynki gości znaleźli się m.in.: Poseł do Parlamentu Europejskiego Jadwiga Wiśniewska, Poseł na Sejm RP Mariusz Trepka, Śląski Kurator Oświaty w Katowicach Urszula Bauer, Burmistrz Miasta Myszkowa Włodzimierz Żak, Burmistrz Miasta i Gminy Żarki Klemens Podlejski, Wójt Gminy Poraj Katarzyna Kaźmierczak, Wójt Gminy Niegowa Mariusz Rembak, Zastępca Burmistrza Myszkowa Iwona Franelak, Członkowie Zarządu Powiatu: Jolanta Koral, Jarosław Kumor, Tomasz Ośmiałowski, Przewodniczący Rady Powiatu w Myszkowie Mariusz Karkocha, Przewodnicząca Rady Gminy i Miasta Koziegłowy Joanna Kołodziejczyk, Przewodniczący Rady Miasta Myszkowa Jerzy Woszczyk, Wiceprzewodnicząca Rady Powiatu w Myszkowie Zdzisława Polak, Wiceprzewodniczący Rady Powiatu w Myszkowie Janusz Romaniuk, przedstawiciele samorządowej delegacji z węgierskiego Gyorujbarat w wiceburmistrzem Istvanem Arvai na czele, Sekretarz Powiatu Myszkowskiego Krystyna Jasińska, Sekretarz Gminy i Miasta Koziegłowy Krzysztof Bąk, Zastępca Komendanta Wojewódzkiego PSP w Katowicach Arkadiusz Krzemiński, Komendant Powiatowy Policji w Myszkowie Marcin Lemański, Komendant Powiatowy PSP w Myszkowie Sergiusz Wiśniewski, Komendant Komisariatu Policji w Koziegłowach Krzysztof Macherzyński, Prezes Zarządu TAURON Polska Energia w Katowicach Paweł Szczeszek, Prezes Zarządu Śląskiej Izby Rolniczej w Katowicach Roman Włodarz, Dyrektor Śląskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego Marek Dziubek, Zastępca Dyrektora Śląskiego Oddziału ARiMR w Częstochowie Dawid Zamora, Zastępca Dyrektora Oddziału Regionalnego KRUS w Częstochowie Krzysztof Sosnowski, Wiceprezes Zarządu TAURON Artur Warzocha, Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Myszkowie Urszula Koral, Kierownik Biura Powiatowego ARMiR w Myszkowie Daniel Wróbel, Kierownik Placówki Terenowej KRUS w Myszkowie Jarosław Jaskólski, Monika Stemplowska – Kierownik Powiatowego Zespołu Doradztwa Rolniczego w Myszkowie.

Późnym popołudniem rozpoczęły się występy artystyczne. KGW Cynkowianki, KGW Wysoczanki, KGW Nowowsianki, KGW Choronianki, KGW Kalina, KGW Malwy oraz KGW Mysłowianki dostarczyły publiczności niezapomnianych wrażeń i wzruszeń. Kapela Biesiadna z Choronia oraz wokalistka Karolina Garleja wprowadzili gości w klimat zabawy i tańca. Występ Grzegorza Stasiaka i Duetu Romantica dostarczył romantycznych nut, a kapela estradowa Roy oraz zespół Eminems rozgrzały do tańca po zmroku.

Dożynki Powiatowo-Gminne 2023 w Cynkowie były nie tylko świętem plonów, ale przede wszystkim sposób na pielęgnowanie polskich tradycji i wzmacnianie więzi między mieszkańcami regionu.

To wydarzenie, które przypomina nam o roli rolnictwa w naszym życiu i jak ważne jest zachowanie naszych korzeni kulturowych. Wspólnie celebrowane Dożynki podkreślają, że jedność i wsparcie wzmacniają społeczność, a praca na roli jest fundamentem naszego bezpieczeństwa żywnościowego. Niech ta tradycja trwa przez wiele pokoleń, jednocząc nas i przypominając o naszych korzeniach.

To chwila refleksji nad pracą rolników, podziękowań dla nich oraz okazja do wspólnego świętowania. Wydarzenie to pokazało, że korzenie naszej kultury tkwią
w rolnictwie i pracy na roli, a jedność społeczności jest naszym największym bogactwem. Niech te piękne chwile pozostaną na długo w pamięci mieszkańców Cynkowa i wszystkich uczestników tego niezapomnianego święta.

Na koniec pragniemy podziękować współorganizatorom Dożynek: Paniom z KGW Cynkw, OSP z Cynkowa, Sołtys z Cynkowa Pani Zofii Wielgus, Przewodniczącej Rady GiM Koziegłowy Pani Joannie Kołodziejczyk, Burmistrzowi GiM Koziegłowy Panu Jackowi Ślędczce i Starostwu Powiatowemu z Myszkowa, ponadto wszystkim organizacjom około rolniczym.

Skip to content