Menu Zamknij

VI Otwarty Festiwal Artystyczny „Scena dla Ciebie”

Szanowni Państwo,
Dyrektor Miejsko- Gminnego Ośrodka Promocji Kultury w Koziegłowach zaprasza serdecznie
dzieci i młodzież z terenu Gminy i Miasta Koziegłowy do wzięcia udziału w VI Otwartym Festiwalu
Artystycznym „ Scena dla Ciebie”.
Festiwal nasz mimo pandemii ma na celu umożliwienie przedstawienia dorobku Szkół
i Placówek Kulturalno – Oświatowych w zakresie wychowania artystycznego oraz stworzenia okazji
do wymiany doświadczeń czy konsultacji w wytyczaniu dalszych perspektyw dla rozwoju
Amatorskiego Ruchu Artystycznego w środowisku szkolnym.
Mimo wielu zajęć on-line chcielibyśmy zachęcić uczniów do tego , aby znaleźli czas na
pielęgnowanie swoich zainteresowań i talentów. Wszystkie ważne informacje dotyczące organizacji,
warunków uczestnictwa i przebiegu Festiwalu znajdziecie Państw w dołączonym do pisma
Regulaminie.
Nagrania należy przesłać na adres : dkkozieglowy@wp.pl
Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 30 kwietnia 2021r.
Wraz z pismem do Państwa przesyłamy Regulamin Festiwalu z załącznikami, prosząc
o dokładne zapoznanie się z jego treścią oraz przestrzeganie zawartych w nich zasad.
Uroczyste ogłoszenie wyników nastąpi w czasie koncertu „Mamo, Tato, co Ty na to” organizowanego
przez MGOPK w Koziegłowach w maju b.r. bądź pisemnie na wskazany w zgłoszeniu adres e-mail w
zależności od przedstawiającej się sytuacji. Wyniki konkursu zostaną zamieszczone również na stronie
internetowej www.dk-kozieglowy.pl

Z poważaniem
Renata Garleja

Skip to content