Menu Zamknij

Biblioteka Publiczna Gminy i Miasta Koziegłowy funkcjonuje w strukturach Miejsko – Gminnego Ośrodka Promocji Kultury

Początki Miejskiej Biblioteki publicznej sięgają 1949r. W pierwszych latach działalności placówka ograniczała się  jedynie do wypożyczania książek. Dopiero w 1956 roku, zaczęto organizować konkursy, wystawy prac czytelników, spotkania autorskie. Jak wskazują dane statystyczne z 1955r księgozbiór biblioteczny liczył 2889 woluminów i 105 zarejestrowanych czytelników. Początkowo  biblioteka mieściła się w budynku Miejskiej Rady Narodowej, dopiero w 1963r. przeniesiona została do budynku Domu Kultury  gdzie mieści się do dnia dzisiejszego. Do roku 2009 Biblioteka funkcjonowała z 4 filiami w miejscowościach wiejskich. Likwidacja filii znacząco wpłynęła na zmniejszenie się liczby czytelników i wypożyczeń. Obecnie, oprócz bibliotek szkolnych,  jest to jedyna biblioteka  publiczna w Gminie. Przeprowadzony w 2011r. remont oraz uzyskanie nowego pomieszczenia na czytelnię, a także  zakup nowego wyposażenia znacząco wpłynął na jakość pracy i estetykę placówki.

Z księgozbioru bibliotecznego mogą korzystać wszyscy mieszkańcy Gminy i Miasta Koziegłowy bezpłatnie, 5 dni w tygodniu,

PONIEDZIAŁEK – PIĄTEK od 8:00 do 20:00
WYBRANE SOBOTY

Jeżeli czytelnik nie jest stałym mieszkańcem Gminy i Miasta Koziegłowy za wypożyczone książki pobrana  może być kaucja ustalona przez bibliotekarza. Udostępnianie zbiorów odbywa się w formie bezpośredniej – w oddzielnym pomieszczeniu, czytelni oraz poprzez wypożyczanie na zewnątrz. Z czytelni mogą  korzystać również korzystać osoby nie będące czytelnikami biblioteki z całego księgozbioru podręcznego, a także z prenumerowanych czasopism. Książek i czasopism z czytelni wg regulaminu nie wypożycza się do domu, ale praktykowane jest wypożyczanie weekendowe dla  stałych  czytelników. Przy zapisie do biblioteki należy okazać dokument potwierdzający tożsamość (dowód osobisty lub paszport) lub legitymację szkolną w przypadku uczniów. Podpisując kartę zapisu czytelnik wyraża zgodę na: – udostępnianie swoich danych osobowych do prowadzenia działalności statutowej biblioteki, w szczególności rejestracji czytelników i wypożyczeń, statystyki, egzekwowanie nie zwróconych zasobów bibliotecznych oraz  przestrzeganie regulaminu biblioteki. Jeżeli czytelnik jest niepełnoletni, zobowiązanie podpisują rodzice lub opiekunowie. Dane czytelników aktualizowane są zawsze na początku roku. W koziegłowskiej bibliotece jednorazowo można wypożyczyć 4 książki na swoją kartę na 30 dni. Okres wypożyczenia można przedłużyć jeżeli nie ma na nią zapotrzebowania ze strony innych czytelników. Za zagubioną lub zniszczoną książkę, czytelnik musi odkupić taką samą lub w tej cenie.

 

Dodaj komentarz

Skip to content