Menu Zamknij

Jurajski Festiwal Kultury Ludowej

Jurajski Festiwal Kultury Ludowej


Od czerwca do września Miejsko Gminny Ośrodek Promocji Kultury w Koziegłowach realizuje zadanie ,,Jurajski Festiwal Kultury Ludowej”, które nawiązuje do tradycji ziemi koziegłowskiej, dziedzictwa i bogatych tradycji kulturowych, reprezentowanych poprzez tradycje śpiewacze i rękodzielnicze wywodzące się z plecionkarstwa. Kierowane jest do grup obrzędowych, zespołów śpiewaczych, tanecznych, kapel ludowych, śpiewaków i instrumentalistów oraz wytwórców
rękodzieła z wikliny i wiór osikowych z północnych terenów Jury Krakowsko- Częstochowskiej i Gminy Koziegłowy. Poprzez prezentacje zespołów, wytwórców pokaże tradycyjne elementy kultury ludowej oraz jej transformacje i przystosowanie we współczesnym świecie. W ramach zadania odbędą się przeglądy konkursowe zespołów ludowych działających na terenie Północnej Jury oraz warsztaty i pokazy plecionkarstwa. Finałem będzie Jarmark ludowy ,, Gościniec Jurajski” nawiązujący do staropolskich jarmarków gdzie zaprezentują się nagrodzone zespoły, a towarzyszyć temu będą pokazy rękodzieła, stoiska rzemieślnicze, stoiska z tradycyjną żywnością, twórcy ludowi.
,,Jurajski Festiwal Kultury Ludowej” uzyskał dofinansowanie ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z funduszy Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego w ramach programu Kultura ludowa i tradycyjna.

Skip to content