Menu Zamknij

Historie nieznane a bliskie w Gminie Koziegłowy II

Konkurs – „Historie ze starej fotografii”

W ramach projektu ,,Historie nieznane a bliskie w Gminie Koziegłowy II” realizowanego przez Miejsko- Gminny Ośrodek Promocji Kultury w Koziegłowach został przeprowadzony konkurs, który skierowano do mieszkańców poszczególnych sołectw w Gminie Koziegłowy. Celem konkursu było ukazanie poprzez stare fotografie obrzędów i uroczystości rodzinnych, życia codziennego i odświętnego mieszkańców, dziedzictwo kulturowe oraz muzykantów i kapele. Dokumentacja fotograficzna pozwoliła na poszerzenie wiedzy o dziejach regionu, poznanie historii własnej miejscowości i jej mieszkańców. Do konkursu przystąpiło 21 sołectw, dostarczając łącznie 261 zdjęć.

Komisja konkursowa w składzie :

– Marcin Skabek, grafik, fotograf,

– Marzena Kosela, specjalista d/s etnografii z ROK w Częstochowie

– Leonard Jagoda, prezes Stowarzyszenia dla Rozwoju Gminy Koziegłowy

po zapoznaniu się z dokumentacją fotograficzną dostarczoną przez sołectwa w oparciu o Regulamin konkursu postanowiła przyznać nagrody i wyróżnienia pieniężne dla:

Sołectwo Nowa Kuźnica I miejsce – za zdjęcie z roku 1978 przedstawiające mieszkańców wsi w czasie żniw.

Sołectwo Pińczyce II miejsce – za zdjęcie z roku 1939 przedstawiające wiejski zespół muzyczny

Miasto Koziegłowy III miejsce – za zdjęcie z lat 30-XX wieku, przedstawiające rodzinę Heleny i Adama Jakubczyków z dziećmi.

Wyróżnienie otrzymały:

Sołectwo Stara Huta- za zdjęcie z lat 70- tych XX w przedstawiające zespół muzyczny REGENTY

Sołectwo Lgota Górna – za zdjęcie z 1936 roku przedstawiające członków OSP z Lgoty Górnej

Sołectwo Rzeniszów – za zdjęcie z 1964 roku przedstawiające orkę w polu.

Nagrodzone zdjęcia wraz ze zdjęciami rekomendowanymi przez jury zostały zaprezentowane na wystawie plenerowej podczas Dożynek Powiatowo- Gminnych 29 sierpnia w Koziegłowach. W czasie uroczystości dożynkowych przekazano symboliczne bony pieniężne dla nagrodzonych i wyróżnionych sołectw.

Mieszkańcy Gminy z niecierpliwością wyczekiwali na prezentację zdjęć. Przygotowana wystawa wzbudziła wielkie zainteresowanie. Na 56 planszach umieszczono łącznie 77 zdjęć z wszystkich sołectw biorących udział w konkursie. Pokazuje życie mieszkańców od lat 30- tych do lat 80- tych XX wieku. To historia zatrzymana w kadrze, historia piękna, bo nasza, ukazująca mieszkańców w życiu codziennym, przy pracy, pośród rodziny i znajomych, podczas ważnych uroczystości. Zaprezentowane fotografie wywołują wiele wspomnień i wzruszeń wśród odbiorców. Przywołują wspomnienia osób, spotkań, zabaw. Wywołują łzy wzruszenia, gdyż są tam osoby, które tworzyły historię gminny.

Wszystkie dostarczone zdjęcia zostały zarchiwizowane i stanowią swoistą dokumentację fotograficzną, którą będzie można wykorzystać przy kolejnych działaniach nawiązujących do dziejów Gminy i Miasta Koziegłowy.

Konkurs Historie ze starej fotografii jest realizowany w ramach zadania Historie nieznane a bliskie w Gminie Koziegłowy II, które otrzymało dofinansowanie ze środków Programu Działaj Lokalnie Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanego przez Centrum Inicjatyw Lokalnych ODL w Zawierciu i Gminę Koziegłowy.

Skip to content