Menu Zamknij

Historie nieznane a bliskie w Gminie Koziegłowy II

Miejsko-Gminnego Ośrodka Promocji Kultury w Koziegłowach oraz grupa nieformalna Koło Aktywnych Kobiet z Lgoty Mokrzesz uzyskały dofinansowanie ze środków Programu Działaj Lokalnie Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanego przez Centrum Inicjatyw Lokalnych ODL w Zawierciu i Gminę Koziegłowy na realizację projektu pn. „Historie nieznane a bliskie w Gminie Koziegłowy II” .

,,Historie nieznane a bliskie w Gminie Koziegłowy II” jest kontynuacją zadania realizowanego w 2020 roku pod tym samym tytułem i ma na celu dalszą dokumentację historii gminy. Tym razem opowiedziana będzie poprzez stare fotografie zebrane podczas konkursu ,,Historie ze starej fotografii”. Pokłosiem konkursu będzie wystawa fotograficzna zaprezentowana na terenie każdego sołectwa. Konkurs skierowany jest do sołtysów i mieszkańców poszczególnych sołectw. Nagrodzone sołectwa otrzymają nagrody. Dodatkowo mieszkańcy gminy będą mieli możliwość na specjalnie utworzonym fanpage umieszczać swoje zdjęcia wraz ze wspomnieniami. Właściciel zdjęcia, które uzyska najwięcej polubień również otrzyma nagrodę.

Projekt pozwoli na integrację i zaangażowanie mieszkańców oraz promocję gminy. Będzie to również ciekawa historia gminy opowiedziana obrazem

Skip to content