Menu Zamknij

,,Historie nieznane a bliskie w Gminie Koziegłowy”

,,Historie nieznane a bliskie w Gminie Koziegłowy”

Miejsko- Gminny Ośrodek Promocji Kultury wraz z grupą nieformalną Koło Aktywnych Kobiet z Lgoty Mokrzesz realizował projekt ,, ,,Historie nieznane a bliskie w Gminie Koziegłowy „, który był realizowany od lipca do listopada.

,,Historie nieznane a bliskie w Gminie Koziegłowy” to projekt, który pozwalał przybliżyć mieszkańcom piękno naszego terenu. Sama Gmina leży na krawędzi malowniczej Jury Krakowsko- Częstochowskiej, jej powierzchnia wynosi 13291,26 ha na której mieszka ponad 14 tys. mieszkańców( dane z 2020 r.). Zajmuje pas łagodnych równin poprzecinanych dolinami płynących rzek i strumieni. Historycznie tereny te już od średniowiecza były zamieszkane, a kolejne pokolenia mozolnie tworzyły historię, budowały wioski, osady. Rozwijało się rolnictwo, rzemiosło i handel. Burze dziejowe, walki o zachowanie polskości to wszystko było udziałem mieszkańców. Nie była to biała plama w historii Polski, ale dumni mieszkańcy przywiązani do swoich korzeni za co niejednokrotnie płacili najwyższą cenę. Obecnie w skład Gminy wchodzą Koziegłowy wraz z dwoma dzielnicami Wylągi i Rosochacz oraz 26 sołectw. Każda miejscowość to odrębna historia, ciekawa, zaskakująca, tragiczna ale i ciepła gdzie historia splata się z legendą.

Projekt zakładał stworzenie wirtualnej mapy Gminy Koziegłowy z zaznaczonymi sołectwami. Wędrując po niej natkniemy się na wiele niezwykłych miejsc, zachwycających wspaniałą architekturą, miejscami pamięci, krajobrazem i urzekającą, drzemiącą w poszczególnych sołectwach ich historią.

W tworzeniu wirtualnej mapy korzystaliśmy z pomocy sołtysów danych miejscowości oraz samych mieszkańców wykorzystując również bogatą bibliografię.

Opisy zostały wzbogacone rycinami malarza regionalnego z Koziegłów pana Tadeusza Puszczewicza.

Interaktywna mapa dostępna jest na stronie Miejsko- Gminnego Ośrodka Promocji Kultury w Koziegłowach. Serdecznie zapraszamy do jej odwiedzania.

W ramach zadania odbył się również konkurs pn,, Szlakami miejsc niezwykłych” skierowany do mieszkańców gminy. Zachęcał on uczestników do odwiedzenia proponowanych przez nas miejsc niezwykłych, ciekawych, często zapomnianych, był też okazją do odkrywania nowych miejsc i historii.

Pokłosiem konkursu jest bogata dokumentacja fotograficzna, która w przyszłości zostanie wykorzystana w materiałach filmowych, promujących naszą gminę.

W konkursie wzięły udział cztery drużyny. Jury po dokładnej analizie nadesłanych materiałów postanowiła przyznać:

– I miejsce dla ,,Rowerowej Rodzinki”.

– II miejsce zdobyła grupa ,,Juromaniacy”

– III miejsce dla ,,Cyklistów” i ,,Siedmiu wspaniałych”

Drużyny zostały nagrodzone zestawami książek.

Dyrektor Miejsko- Gminnego Ośrodka Promocji Kultury p. Renata Garleja podkreśla, że celem projektu było stworzenie nowej, bogatszej i atrakcyjnej oferty kulturalnej, bezpiecznej , skierowanej do wszystkich mieszkańców gminy i cel ten został osiągnięty. Dziękuje również wszystkim zaangażowanym osobom, dzięki którym mógł powstać ciekawy produkt z którego mogą korzystać nie tylko mieszkańcy naszej gminy.

Przedsięwzięcie to było możliwe dzięki dofinansowaniu ze środków Programu ,,Działaj Lokalnie 2020″ Polsko- Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce oraz Centrum Inicjatyw Lokalnych – ODL w Zawierciu i Gminę Koziegłowy.

Skip to content