Menu Zamknij

DOŻYNKI POWIATOWO-GMINNE

Koziegłowy 29 sierpnia 2021

Dożynki, Święto Plonów, ludowe święto połączone z obrzędami dziękczynnymi za ukończenie żniw i prac polowych. Współcześnie obchodzone zwykle w jedną z niedziel lub sobót sierpnia lub września po zakończeniu żniw. Obchody dożynek rozpoczynały się wiciem wieńców z pozostawionych na polu zbóż, kiści czerwonej jarzębiny, owoców i kwiatów. Wieńce dożynkowe miewały zwykle kształt wielkiej korony lub koła.

Święto Plonów, Dożynki to święto rolników, jest formą podziękowania za ich trud i pracę. Za szacunek do ziemi i jej płodów.

W tym roku Powiat Myszkowski i Gmina Koziegłowy zorganizowały wspólnie Dożynki, które odbyły się w Koziegłowach na terenie rekreacji za Miejsko- Gminnym Ośrodkiem Promocji Kultury. Obrzędy dożynkowe zgromadziły mnóstwo ludzi, dopisała pogoda i wspaniała atmosfera panująca podczas imprezy. O święcie informowały ustawione na trasie korowodu pięknie ustrojone figury, słomiane postacie.

Uroczystości rozpoczęły się mszą dziękczynną w intencji rolników i rolnictwa, którą odprawił ksiądz proboszcz dr Robert Nemś. Po mszy utworzono barwny korowód, który udał się na teren rekreacji za Gminnym Ośrodkiem Promocji Kultury, gdzie rozpoczęły się uroczystości. Korowód prezentował się przepięknie, czoło korowodu utworzyli jeźdźcy z Rancza Rosochacz za którymi w bryczce jechali tegoroczni Starostowie Dożynek Agnieszka Galas z Niegowy i Dionizy Knapik z Winowna, szły poczty sztandarowe, Koła Gospodyń Wiejskich z wieńcami, zaproszeni goście i mieszkańcy. Jak co roku barwny korowód rozbrzmiewał muzyką w wykonaniu Gminnej Orkiestry Dętej z Koziegłów.

Na placu MGOPK uroczystości rozpoczęły się od odśpiewania Roty przy akompaniamencie Gminnej Młodzieżowej Orkiestry Dętej z Pińczyc, po której Zespół Folklorystyczny ,,Złoty Kłos” zaprezentował zebranym barwne widowisko ,,Do kraju tego gdzie kruszynę chleba…”, następnie Starosta Myszkowski Piotr Kołodziejczyk i Burmistrz Gminy i Miasta Koziegłowy Jacek Ślęczka jako gospodarze dożynek podziękowali rolnikom za całoroczny trud. Odczytano również list z podziękowaniami dla rolników od Poseł do Parlamentu Europejskiego Jadwigi Wiśniewskiej. Na zaproszenie Starosty Myszkowskiego Piotra Kołodziejczyka i Burmistrza Gminy i Miasta Koziegłowy Jacka Ślęczki uroczystości zaszczycili swoją obecnością m.in.: Poseł na Sejm RP Mariusz Trepka, Wicestarosta Myszkowski Mariusz Morawiec, Przewodniczący Rady Powiatu w Myszkowie Wojciech Picheta, Przewodnicząca Rady Gminy i Miasta Koziegłowy Joanna Kołodziejczyk, Wiceprzewodnicząca Rady Powiatu w Myszkowie Zdzisława Polak, Członkowie Zarządu Powiatu Jolanta Koral, Tomasz Ośmiałowski, Burmistrz Miasta Myszkowa Włodzimierz Żak, Wójt Gminy Poraj Katarzyna Kaźmierczak, Wójt Gminy Niegowa Mariusz Rembak, Wiceprzewodniczący Rady Miasta Myszkowa Eugeniusz Bugaj, Wiceburmistrz Miasta Myszkowa Iwona Franelak, Wiceburmistrz Miasta i Gminy Żarki Jakub Grabowski, Sekretarz Powiatu Myszkowskiego Krystyna Jasińska, Sekretarz Gminy i Miasta Koziegłowy Krzysztof Bąk, Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Myszkowie Urszula Koral, Komendant Powiatowy Policji Marcin Lemański, Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej Sergiusz Wiśniewski, Prezes Międzypowiatowego Banku Spółdzielczego w Myszkowie Zofia Jakubczyk, Dyrektor PPJ Jerzy Motłoch, z-ca Dyrektora Oddziału Regionalnego Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Krzysztof Sosnowski, Kierownik Placówki Terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Jarosław Jaskólski, Komendant Komisariatu Policji w Koziegłowach Krzysztof Macherzyński, Kierownik Powiatowego Zespołu Doradztwa Rolniczego Monika Stemplowska, Kierownik Powiatowego Biura Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Myszkowie Daniel Wróbel, Radni Rady Powiatu i Rady Gminy i Miasta Koziegłowy, członkowie kółek rolniczych i organizacji rolniczych, mieszkańcy i rolnicy z Gminy Koziegłowy i Powiatu Myszkowskiego.

Piękną tradycją dożynek jest ceremonia przekazania chleba. W kulturze ludowej chleb to nie tylko symbol pożywienia, ale także dostatku i pomyślności. Szacunek dla chleba jest do dziś nieodłącznym elementem naszego dziedzictwa kulturowego. Zgodnie z tradycją Starościna Dożynek Agnieszka Galant i Starosta Dożynek Dionizy Knapik wręczyli na ręce gospodarzy Dożynek Starosty Myszkowskiego Piotra Kołodziejczyka, Burmistrza Gminy i Miasta Koziegłowy Jacka Ślęczki, Wicestarosty Mariusza Morawca, Przewodniczącej Rady Gminy i Miasta Koziegłowy Joanny Kołodziejczyk, Przewodniczącego Rady Powiatu w Myszkowie Wojciecha Pichety bochen chleba upieczony z mąki pochodzącej z ostatnich zbiorów i miód. Ofiarowany chleb został podzielony wśród wszystkich zgromadzonych na uroczystości jako symbol życia, radości, sytości i szczęścia.

Wójtowie, burmistrzowie i starostowie przekazali również swoje nagrody wyróżnionym rolnikom bądź organizacjom działającym na niwie kultury ludowej.
Nagrodę Wójta Gminy Niegowa otrzymał Andrzej Frej z Bliżyc
– Nagrodę Burmistrza Miasta Myszkowa otrzymał Tadeusz Skrzypulec z Myszkowa
– Nagrodę Samorządu Miasta i Gminy Żarki otrzymała Jolanta Cichoń z Suliszowic
– Nagrodę Wójt Gminy Poraj otrzymali – Bogusława Kutyba i Elżbieta Matusek z Jastrzębia
– Nagrodę Burmistrza Gminy i Miasta Koziegłowy otrzymały: KGW ,,Mysłowianki” z Mysłowa i i KGW ,,Ziemianki” z Koziegłów.
– Nagrodę Starosty Myszkowskiego otrzymał Łukasz Haraziński.

Nieodłącznym elementem symbolizującym dożynki jest wieniec. Jak nakazuje zwyczaj te piękne, bogato zdobione uosabiały wszystkie zebrane plony oraz urodzaj. Wykonały je członkinie Kół Gospodyń Wiejskich z terenu Powiatu, które następnie zostały przekazane zaproszonym gościom:

KGW Kalina – dla Europoseł Jadwigi Wiśniewskiej (odebrali Członkowie Zarządu Powiatu Jolanta Koral i Tomasz Ośmiałowski)
KGW Sokolniki – dla Posła Mariusza Trepki
KGW Mysłów – dla Starosty Piotra Kołodziejczyka
KGW Wojsławice – dla Burmistrza Jacka Ślęczki
KGW Kotowice – dla Przewodniczącego Wojciecha Pichety
KGW Cynków – dla Przewodniczącej Joanny Kołodziejczyk
KGW Bliżyce – dla Wicestarosty Mariusza Morawca
KGW Nowowsianki – dla Burmistrza Włodzimierza Żaka
KGW Niegowa – dla Wójta Mariusza Rembaka
KGW Malwy – dla Wójt Katarzyny Kaźmierzczak
KGW Wysoka Lelowska – dla Wiceburmistrza Jakuba Grabowskiego
KGW Przybynów – dla Komendanta Sergiusza Wiśniewskiego (odebrał kpt. Mateusz Ociepka)
KGW Lgota Mokrzesz – dla Prezes Zofii Jakubczyk
KGW Choronianki – dla Komendanta Marcina Lemańskiego
KGW Gniazdów – dla Kierownika Daniela Wróbla

Podczas Dożynek Powiatowych został także rozstrzygnięty konkurs „Historie ze Starej Fotografii”, realizowanego w ramach zadania ,,Historie nieznane a bliskie w Gminie Koziegłowy II”, które otrzymało dofinansowanie ze środków Programu Działaj Lokalnie Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanego przez Centrum Inicjatyw Lokalnych ODL w Zawierciu i Gminę Koziegłowy. W konkursie brało udział 21 sołectw: Cynków, Gliniana Góra, Gniazdów, Koziegłowy, Koziegłówki, Krusin, Lgota Górna, Lgota Mokrzesz, Lgota Nadwarcie, Markowice, Mysłów, Nowa Kuźnica, Osiek, Pińczyce, Postęp, Pustkowie Lgockie, Rzeniszów, Stara Huta, Winowno, Wojsławice, Zabijak.

Komisja konkursowa nagrodziła: I miejsce Nowa Kuźnica ,II miejsce Pińczyce, III miejsce Koziegłowy, wyróżnienia zdobyła Stara Huta, Lgota Górna i Rzeniszów. Pozostałe sołectwa w podziękowaniu za udział w konkursie otrzymały książki z pamiątkowym wpisem. Bony jak i upominki sołtysi z poszczególnych sołectw odebrali z rąk Burmistrza Gminy i Miasta Koziegłowy p. Jacka Ślęczki, Przewodniczącej Rady Gminy i Miasta Koziegłowy p. Joanny Kołodziejczyk i Dyrektora Miejsko- Gminnego Ośrodka Promocji Kultury w Koziegłowach p. Renaty Garleji.

Podczas uroczystości dożynkowych ogłoszono również wyniki konkursu „Najlepsze inicjatywy lokalne inteligentnych sołectw w Partnerstwie Północnej Jury” wspófinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020. Inicjatywa pt.: Nasze Sołeckie Centrum Kultury w Lgocie Mokrzesz- Sołectwo Lgota Mokrzesz w konkursie tym zdobyło 1 miejsce. Nagrodę, w imieniu sołtysa z rąk prezesa PPJ Jerzego Motłocha, dyplom i laptop  odebrała przedstawicielka Rady sołeckiej Bożena Kolasa

Tradycją już jest, że na Powiatowo-Gminnych Dożynkach zjawiają się również koła łowieckie, działające na terenie Powiatu Myszkowskiego. I tym razem przywieźli ze sobą aż pięć świetnie przyrządzonych dzików, które zgromadzeni uczestnicy Dożynek mogli spróbować.

Dożynki to ukłon i podziękowanie za trud i ciężką pracę rolników, organizacji wspierających rolnictwo, bo to od nich zależy dostatek polskich rodzin, to również czas radosnego biesiadowania. I tak też było. Scenę opanowały Koła Gospodyń Wiejskich z całego Powiatu Myszkowskiego, prezentując się w bogatym repertuarze wokalno- instrumentalnym.
Po występach Kół Gospodyń Wiejskich, na scenie zaprezentowały się Kapela Biesiadna z Choronia, zespół Time i gwiazda wieczoru – grupa Folk Express. Na koniec dla spragnionej dobrej zabawy publiczności zagrał zespół ,,Cooltura”.

Dożynki nie mogłyby się odbyć, gdyby nie wsparcie instytucji i osób, dla których kultywowanie tradycji ludowych jest ważnym symbolem polskości. Instytucje te: Śląska Izba Rolnicza , Międzypowiatowy Bank Spółdzielczy w Myszkowie, Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Ośrodek Doradztwa Rolniczego, Okręgowa Spółdzielnia Mleczarnia z Myszkowa, Powiatowy Urząd Pracy w Myszkowie służą społeczności i wspierają w podejmowanych działaniach.

Podczas Dożynki 2021 można było wziąć udział w spisie powszechnym bądź zaszczepić się przeciwko koronawirusowi. Odpowiednie punkty zostały zlokalizowane na terenie obchodów.

Na specjalne podziękowania za wsparcie organizacji Dożynek zasługują:
Międzypowiatowy Bank Spółdzielczy w Myszkowie- wsparcie finansowe 
Firma DuoFest- za przygotowanie zaplecza technicznego i halę namiotową
Koła Gospodyń Wiejskich z Gminy Koziegłowy -za ciasta 
Firma Osikowa Dolina- za elementy dekoracyjne sceny
Zespół Usług Komunalnych w Koziegłowach – za przygotowanie parkingu i dekoracje kwiatowe 
p. Łukasz Haraziński – za dostarczenie słomy na dekoracje 
p. Anna i Józef Kaczorowski -za udostępnienie bryczek i koni

Ranczo Rosochacz- za udostępnienie koni i poprowadzenie korowodu
p. Jerzy Flacha – udostępnienie terenu na parking
p. Adam Będkowski – za dostarczenie serów
Żywiec Zdrój za wodę 


Dożynki Powiatowe w Koziegłowach przebiegły w znakomitej atmosferze. Było to wielkie święto polskiego rolnika, to hołd złożony wszystkim tym, którzy na co dzień z wielkim zaangażowaniem i oddaniem poświęcają się pracy na roli, bez względu na pogodę i kłopoty dnia dzisiejszego. Wytrwale stoją na straży dobrobytu i bogactwa narodu.

Skip to content