Menu Zamknij

Historie ze starej fotografii,

czyli życie mieszkańców Gminy zapisane na taśmie fotograficznej do lat 80- tych XX wieku.

Gmina Koziegłowy to piękne miejsce nie tylko ze względu na historię, walory architektoniczne, przyrodnicze ale to również historia jej mieszkańców, ich życie codzienne przeplatane radościami i smutkami. To historie rodzin, które tu mieszkały, mieszkają, mają tu swoje korzenie i stanowią o wartości swych małych ojczyzn.

Historie ze starej fotografii miały charakter konkursowy i skierowane były do poszczególnych sołectw naszej gminy. Celem konkursu było ukazanie poprzez stare fotografie obrzędów i uroczystości rodzinnych ( chrzciny, śluby, wesela, pogrzeby), życia codziennego i odświętnego mieszkańców ( praca na roli, dawne profesje, zawody, portrety mieszkańców, uroczystości kościelne i państwowe), dziedzictwo kulturowe ( obrzędy, tradycje, rzemiosło) oraz muzykanci i kapele.

Dokumentacja fotograficzna pozwoliła na poszerzenie wiedzy o dziejach regionu, poznanie historii własnej miejscowości i jej mieszkańców. W konkursie brało udział 21 sołectw, dostarczając łącznie 261 zdjęć. Z tej bogatej dokumentacji komisja konkursowa nagrodziła i rekomendowała zdjęcia, które zostaną zaprezentowane na wystawie plenerowej podczas Dożynek Powiatowo- Gminnych organizowanych 29 sierpnia w Koziegłowach. W czasie uroczystości dożynkowych zostaną również wręczone nagrody pieniężne dla laureatów.

Zapraszamy wszystkich mieszkańców do obejrzenia wystawy ,,Historie ze starej fotografii”. Warto przypomnieć sobie jak to kiedyś my mieszkańcy radziliśmy sobie w życiu codziennym, spędzaliśmy czas wolny lub towarzyszyliśmy najbliższym w ich ważnych wydarzeniach. Przypomnimy sobie sąsiadów, znajomych , członków rodzin, osoby, które już odeszły ale zapisały się w naszej pamięci.

Konkurs Historie ze starej fotografii jest realizowany w ramach zadania Historie nieznane a bliskie w Gminie Koziegłowy II, które otrzymało dofinansowanie ze środków Programu Działaj Lokalnie Polsko- Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanego przez Centrum Inicjatyw Lokalnych ODL w Zawierciu i Gminę Koziegłowy.

Skip to content